Phích cắm chuyển đổi từ 3 chân sang 2 chân 250V 10A

19.000

Mã: G03031210757 Danh mục: